klawiatury

W nawiasie podano typ przełączników użytych w danej klawiaturze.